Zorlu Enerji’den yüzde 140 bedelli karar haberi

BORSAGUNDEM.COM

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Zorlu Enerji (#ZOREN) bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındığını duyurdu.

Zorlu Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) kullanım amacı, mevcut sermayesi 2.500.000.000 TL olan şirket, sermayesini 3.500.000.000 TL (yüzde 140 oranında) bedelli olarak koruyucu, 6.000.000.000 TL‘ye yükseltme kararı alındı.

Bundan sonraki süreçte, sermaye artırımıyla ilgili SPK’ya başvuru yapılmasının ardından Kurul’un kararı beklenecek.

Zorlu Enerji, bedellisine onay alma halinde 6.000.000.000 TL seviyesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olacak.

Açıklamada, satılamayan payların taahhüdüne ilişkin ise Zorlu Holding AŞ satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içinde satın alacak” bilgisine yer verildi.

Şirket tarafından KAP’a yönelik açıklamanın tamamı şu şekilde:

27.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız 26.09.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararımız kapsamında; Çoğunluğun döviz cinsinden kredi riskinin azaltılması ve finansal borçların kullanılması yoluyla, yatırımların kullanılması sermaye kaynaklarının kaynaklarını kullanmak amacıyla; Esas Sözleşme’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 6.000.000.000-TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenmiş özel sermaye tavanı içinde, 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak 3.500.000.000,00-TL (Üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%140 oranında) artırılarak 6.000.000.000,00-TL (Altımilyar Türk Lirası)’ye çıkarılmasına,

– Mevcut ortakların yeni pay alma yapısının (rüçhan payının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma üretiminin 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullanılmasına,

– Zorlu Holding AŞ’nin 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni ödeme almanın tamamının kullanılması yoluyla, sermaye koyma masrafının Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına,

– Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni ödeme almanın tamamının kullanılması yoluyla, sermaye koyma masrafının Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına,

– sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

– Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 (onbeş) gün olarak belirlemene, bu sürenin son sonunda resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

– Yeni ödeme alma hızının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü beklentisi nominal değerden düşük olması muhtemeldir Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da bölmesi fiyattan Borsa’da satılmasına,

– İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların “borsada işlem gören” niteliğinde oluşturulmasına,

– Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu’nun 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı satın alma taahhüdü kapsamı, kalan payların satış bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı taşımak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ’ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

-İşbu karar kapsamında sermaye artırma işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin ifası için yönetime yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Borsa İstanbul’dan 5 hisse tedbir kararı

Elite Naturel, yüzde 150 bedelsiz bedelsiz ödemelere başladı

En fazla açığa satış yapılan hisseler 19/01/2023

En fazla para girişi olan hisler 19/01/2023

Borsa günü yükselişle tamamlandı


Sayfada yer alan bilgiler tavsiye olanakları taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamı değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *