Yargıtay’dan Türk vatandaşlığına geçen ‘çok eşli’ Suriyelilere ilişkin emsal karar

Yargıtay, Türkiye’de vatandaşlık alan çok eşli Suriyelileri gidecek emsal bir karara imza attı. Suriye’deki iç savaştan kaçan BD, 2 eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a yerleşti. Bir süre sonra iş kuran BD, vatandaşlık sorumluluklarını kabul edecek Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi oldu.

İSTİNAF VE YARGITAY’DAN ONAMA

BD,’nin 2 eşinin bulunması nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hükmü üzerine, Türk Medeni Kanunu’nun 145/1’inci maddesinde yer alan, ‘Eşlerden koca evlilik sırasında evli bulma‘ hukuki gerekçesine dayalı olarak, ‘evliliğin iptali’ davası açıldı.

İlk derece mahkemesi, ‘Türk sahibi olarak evli olan evli, ilk evliliğinin sona erdiğini kanıtlamadan yaptığı ikinci evliliğinin iptali‘ni düzenleyen ‘Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmü gereği BD,’nin ikinci evliliğinin iptaline karar verdi. İstinaf mahkemesi olarak ortak mülk İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38’inci Hukuk Dairesi de karar onadı.

BD, mahkeme kararı ve dosya Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire ekibi dosyayla ilgili harcama incelemesini tamamladı. Yargıtay, oy çokluğuyla hukuk yönetiminin reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

KARŞI OY; NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI OLMALI

2’nci Hukuk Dairesi üyesi hakim Çetin Durak, karşı oy kullandı. Durak gözleminde, grubun Suriye halkı tabiyken milli hukuka göre evlilik akitlerini icra etmelerine dikkat edilmeli, “Kendi milli hukuklarına uygun yapılandırılmış ve hukuken geçerli olan bir evliliğin yürütülmesi kazanılan vatandaşlık nedeniyle Türk mevzuatlarına göre ‘butlan’ nedeniyle iptal edilmesi üzerine yasal bir düzenleme mevcut değildir. Suriye’de ikamet ederken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan davalıların somut durumu olması gerekennce ikinci evliliklerinin Türk kamu düzenine aykırılığı ileri sürülüyor ise de iş bu davanın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde göç sürümünün açıklaması davası olarak görülmesi gerekir.dedi.

‘EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR’

Avukat Selahaddin Demir, Yargıtay’ın kararının Türkiye’de bulunan çok eşli Suriyelileri ilgilendirdiğini ve emsal niteliği olduğunu söyledi.

Demir, “Kendi milli hukuklarında bazı ülke göçmenlerinin birden fazla evliliğinin önü açılıyor. Eve vatandaşa gelme kazanan göçmenler ilk evliliğinden sonraki evliliğin ne olacağına dair soruya bir zemin oluşturmuştur bu kararı. Karar yürütmee vatandaşlık kazanma ya da kazanma ihtimali bulunan yolcuları doğrudan etkileyen. Bu karar aslında ailenin evliliği bir problemin de önünü açmıştır. Bu karar ile birden fazla evli olan göçmenlerin ilk evliliklerinden sonraki evlilikleri hükümsüz hale gelecek ve bu kişiler hakkında nüfus kaydının belgesi dosyasının açılışının önü açılmıştır. Birden çok evlilik olan göçmenlerin vatandaşlık kazanması ile birlikte artık ilk evliliklerinden sonraki evliliklerinin hükümsüzlük ile sona ereceği bu karar ile birlikte emsal nihai zafer ve Yargıtay içtihatlarına yerleşmiştirdiye konuştu.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *