Trend GYO, Yüzde 135 Oranında Bedelsiz Kararı Aldı

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TDGYO), bugün (21 Kasım) yönetim kurulu toplantısı, yüzde 135 oranında bedelsiz sermaye artırma kararı aldı.

8 Hissenin Açığa Satış ve Kredili İşlem Tedbiri Kalkıyor

8 Hissenin Açığa Satış ve Kredili İşlem Tedbiri Kalkıyor

Alınan kararla, bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kuruluşlar nezdinde başvuru işlemlerine başlandı. SPK’ya yapılacak başvurunun ardından, onay alınması halinde Trend GYO #TDGYO, mevcut sermayesini 30 milyon Türk Lirası’ndan, 70.500.000 TL’ye çıkaracak.

tdgyo bedelsiz tablosu

Bugünden itibaren yürütülen Yönetim Kurulu kararları, KAP üzerinden kendilerine bir açıklama yapıldı;

1. Şirketin 30.000.000.-TL’ye götürdüğü sermayenin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000-TL’lik avantajlarıki ticari sermaye içinde tavanı kalma yöntemi %135 oranında dahili olmayan maliyetsiz olarak 70.500.000 TL’ye çıkarılmasına ve 40.500.000 TL artırılan sermayenin tamamın ‘Geçmiş Yıl Karları ‘ dan ve ayrıntılı olarak belirtilen yıllar ve tutarlarda karşılandığı,

-2015 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 325.242,13 TL

-2016 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 308.567,29 TL

-2018 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 11.651.080,76 TL

-2019 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 9.263.859,39 TL

-2020 Yılı Dağıtılabilir Karın : 18.951.250,43TL’lik kısmı

2. Bedelsiz olarak artırılan 40.500.000.-TL sermayenin tamamının yasal defter ve kayıtlarda bulunan ‘Geçmiş Yıl Karları’ndan karşılanmasına,

3. Arttırılan 40.500.000-TL’lik sermayeyi temsil edecek payların; Tüm pay sahiplerine şirket sermayesindeki paylarının dağıtılmasına, her biri 1 TL itibari değerde B grubu hamiline yazılı kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 2022-2026 (5 yıl) yılları için 150.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli iznin alınmasına,

5. Ek’te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye ve Paylar başlıklı 8’inci maddesinin tadil Yasasının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,

6. Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kuruluşlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm şirketlerin Şirket Yetkililerinince mülklerine ve bu şekilde yetkilendirilmelerine mevcutların oybirliği ile karar verilmiştir.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *