NAOS İstanbul Kozmetik’e 5 milyon TL zarar cezası

NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. birimini ele alıp almadığının tespitine yönelik olarak yürütme soruşturması tamamlandı.

Yapılan düzenlemelere göre, Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) düzenlenen kararı ile yürütülen soruşturmanın, tarafça yürütücü uzlaşma Kurulunun 12.01.2023 tarih ve 23-03/29-12 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verilir.

Soruşturma sonucu, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Şti.’nin yeniden işletmesinin satış fiyatının tespit edilmesine yönelik önerilern 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. birimini harekâtına karar verildi.

Bu harcamalar, NAOS İstanbul Kozmetik’e yaklaşık 5 milyon TL para cezası verildi.

Kuruldan yapılması, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından amaçlanan Nihai kararlılık metninin kurum kayıtlarına intikal olduğu, uzlaşma anlayışında uzlaşmanın varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında nihai nihai kararlılık metninin kurum kayıtlarına intikal olduğu, uzlaşma anlayışında uzlaşmanın varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında nihai nihai kararın sona ermesi ve bütünün kurum tarafından genel olarak kabul edildiği kaydedilmiştir.

Açıklamada, “Bu doğrultuda, anılan kuruluşe 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin
Üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. bölümün birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi bitiş 2021 yılının gayrisafi gelirinin kesin bir oran olmak üzere takdiren 6.620.969,73- TL idari para cezası ödenmesina, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddenin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Yürütebilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” in 4. maddesinin dördüncü fıkrası anlaşması usulüne göre kuruluşe verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında tazminata, bu uzlaşma usulü sonucuna göre 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir miktarı olmak üzere takdiren 4.965.727,30-TL’lik idari para cezasına karar verildi” denildi.
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *