Dünyanın üzerinde durdu. O korkunç film gerçek mi oluyor

Yaklaşık 4,54 milyar yıldır var olan dünyamızın iç yapısı bilinenin zıtlıklarını ve ağırlıklarını en ağır öğelerin bulunduğu bölüm olarak kapsayan.

Canlıların yuvalarını sürdürebilmesi için tüm koşulları barındırması gereken Dünya’nın hava sahaları, yuvaki milyarlarca türü saniyeler içindekileri etkileyecek güce sahipken içyapısı daha karmaşık ve iç içe geçmiş bulmacalar gibidir.

Örneğin Dünya’nın en iç kısımda oluşan çekirdekleri, 5120–2890 km’ler arasındaki kısımlar dış çekirdek, 6371–5150 km’ler arasındaki kısım iç kısım olarak adlandırılır. İç çekirdekte bulunan demir-nikel alaşımı çok yüksek basınç ve sıcaklık geçişleri kristal bir yapıdır. Bu durum dış çekirdek için eriyik formdadır.

Bilim insanları bu yapıyı ilk zamanlarda katı olarak yorumlamış ancak iç ve dış gövde asıl yapısı tespit edilmiştir.

DÜNYANIN İÇ ÇEKİRDEĞİNİN GİZEMİ

Dünyanın gezegeninden doğrudan bir ölçüm ve hiçbir örneği yoktur. Dünya’nın Gölgesindeki Bilgiler Sismik Dalgaların ve Dünya’nın Manyetik Görüntü Analizinden Oluşmaktadır.

İç çekirdeğin, diğer bazı elementlerle birlikte bir demir-nikel alaşımından oluştuğu düşünülürken bölgedekiki sıcaklığın yaklaşık 5700 K (5430 °C veya 9806 °F) olduğu tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıktan da Güneş’in adresiki ile aynı olduğu düşünülür.

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ DÖNMEYİ BIRAKIRSA (DURURSA) NE OLUR

Üzerinde bulunan yüzeylerin yaklaşık 5.000 kilometre altında bulunan “gezegen içinde gezegen” sıvı metal dış çekirdekte yüzdüğü için bağımsız olarak döner.

İç birikimden tam olarak tartışmanın nasıl döndüğü, bilim insanları arasında süregelen bir tartışma konusunun peşinden son araştırmalarla buların daha da alevlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan ve iç ilkelerin hareketlerini takip etmek isteyen yeni araştırma, son altmış yılda tekrarlayan depremlerden sismik dalgaları analiz etti.

Çalışmanın yazarları, Çin Pekin Üniversitesi’nden Xiaodong Song ve Yi Yang, iç kalenin dönüşü “2009 yılına yakın neredeyse durma noktasına geldiğini ve sonraki ters yöne döndüğünü” tespit ettiklerini belirtti.

Araştırmacılar, Dünya’nın kendi yansımasını yansıtmak için geçen süredeki küçük farklılıklar “günün uzunluğu” olarak geçici değişikliklerle aynı çizgide olduğunu belirtti. Yani iç çekirdekteki dönme yavaşlayınca günler de uzamaya başlıyor.

Ancak yine de bilim insanları dünyanın içyapısını tam olarak tespit edemedikleri için “Dünyanın iç bölümüyle ilgili görüntüyü izliyoruz, gelecekte daha fazla sürpriz olacağı düşünülüyor” denildi.

DÜNYANIN İÇ ÇEKİRDEĞİ SOĞURSA NE OLUR

İç çekirdek her bin yılda yaklaşık olarak bir santimetre çapında ve büyüdükçe de daha fazla ısı kazanır. Radyoaktif izotopların verimi da çekirdeğe artı ısı kazandırır. Eğer çekirdek tamamen soğursa, Dünya da soğuyacak ve tüm canlılar ölecektir.

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ ERİRSE NE OLUR: ERİME BAŞLADI

“Jeokimyasal Perspektifler Mektupları” Dergisinde yayınlanan ve 10 bilim insanı tarafından yapılan bir şey Dünya’nın hayallerinde yaşanan ve sebebi tespit edilemeyen erime sonucu sonuçlanmasında yer alan demir ve nikel karışımı tungsten elementinin, getirdiğindeki diğer katmanları oluşturan maddelerle birleşerek dünyanın sonuna kadar çıkacağı belirtildi. Dünyanın ilk 2 milyar yıllık periyotta çok az değişime uğradığına işaret eden araştırmacılar, son 2,5 milyar yıldır devam eden çevrenin yapısının tespit edilemediğini söyledi.

DÜNYANIN MERKEZİ İLE İLGİLİ ÇEKİLEN FİLMLER

Dünyanın içyapısı ile ilgili gizemler sürerken bir bakışla ilgili birçok film de perdeye aktarılmıştır.

O KORKUNÇ FİLM GERÇEK OLUYOR

Dünyanın iç dünyasının eridiği ve iç çekirdeği ile yer kürenin aynı yöne dönmediği bilinenken ipuçları bugün olduğu gibi erimenin muhafaza edilmesi ancak bu erimenin yavaş yavaş değil hızlandırıldığı ele alan filmlerde bulunmaktadır. Günlük, 2012 yılında dünyanın dünyasının erimesi sonucu yok hayalleri ve içyapısındaki hareketlenmenin felaketlere yol açacağını konu alan ve Maya ilkelerinden ilhamilenilen ‘2012’ Ölümünün küresel bir felaketin ardından, kurtulanların mücadelelerini anlatılıyor. Dünyanın son gününde neler beklediğini konu edinen filmde astrologlar, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler ortaya çıkarır, jeologlar dünyanın vaadesinin dolacağı anı hesaplamaya çalışır. Seçilmiş insanların dünya üzerinden toplandığı ve filmin sonunda herkesin öldüğü trajik ve dikkat çekici sahnelerle perdeye yansıtılır. Filmde dikkat çekici dünyanın parçalanması sahnesi izleyenlerin hafızasına kazınan sahnelerden bölümler.

DÜNYA’NIN MERKEZİNE ÖLÜMCÜL BİR YOLCULUK: ÇEKİRDEK

Çekirdek zaman aralığında ise alt katmandaki sonuçlarda problemler olduğunu fark eden bilim insanı Doktor Keyes’in göreve gelmesi ile birlikte dünyanın iç yapısının kararlı dönüş hızına uygun hareket edilmediği tespit edilir ve sabit olmayan olayda Dünyanın başına geleceği felaketler sahnelenmiştir. Bir grup seçilmiş insan bir denizaltına toplanarak açık denizlerden dünyanın gezegenlerine ulaşmaya çalıştığı ve dünyayı kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Ancak çekirdeğe bakmanın mümkün olmadığı ve tüm canlıların sonunu getiren felaketin yaşandığı görülüyor.

Tüm bu tahminlerin sonucu Dünya’ya ne olacağı şu an için bilim insanları tarafından tam olarak bilinememekle birlikte kurulun yapılarının bozulması durumunda ve nihai olarak sona ermesi halinde nelerin yürütülmesinden net bir veri yoktur.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *