3 adet İSTİF Sınıfı Fırınateyn eş zamanlı olarak üretilecek

Türk savunma sanayisi, özel sektör tersanelerinin üretim gücünden yararlanarak üç milli fırkateyni eş zamanlı üretip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunacak.

MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin ikinci faz devamı niteliği olan MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn Projesi’nin ilk gemisi TCG İstanbul’un inşası sürerken 6, 7 ve 8’inci gemiler için incelemeye başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM Projesi’nin seyri ve İ sınıfı fırkateynlerin inşasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Demir, üç Sınıf İ Sınıfı Fırkateyn Tedariki Projesi’nin Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

Proje kapsamında bu iş ortaklığında yer alan Anadolu, Sedef, Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı bir adet İ sınıfı fırkateyni inşa sürecinden planlandığı gibi Demir, son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında aşırı askeri gemi tasarımı sonucu özel sektör tasarım ofisleri/tersanelerinin, askeri gemi tasarım ve inşasında oldukça ilerleme kaydettiğini bildirdi. Demir, söz konusu yatırım proje yönetimi ve kalifiye iş gücü ile birlikte finansal yapılarını da geliştirdiğini, askeri gemi inşa verilerine yönelik proje ve risk yönetimini başarıyla yürütme bilgisini ve tecrübeye ulaştığını dile getirdi.

tcg-istanbul
İSTİF Sınıfı Fırkateyn

36 ayda üç gemi teslim edilecek

İlk sınıf kateynlerin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesinin sağlayacağı faydalara dikkati çeken Demir, şu değerlendirmede bulundu:

“Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir model yapısının uygun olduğu değerlendirildi. Böylece, bu modelin üç teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe belgelerinde tutulacak ve pekiştirilecek, sanayi yetenek temelli ürünler ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat yüksek kapsamlı bir ürün ortaya konulacak gemi gemileri birlikte, genişleme ekonomisine katkı sağlanacak. Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı kateynlerin ilki TCG İstanbul’da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmaktadır. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluk yerli alt yüklenici görev yer alıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200.”

Gemileri donatacak milli çözümler

Demir, daha önce tasarlanmış ve inşa edilen gemilerin üzerinde yer alan silah ve sensörlerden birçoğunun yurt dışından tedarik edilirken İstanbul Fırkateyni ile hemen karşılaştığı milli olarak tasarlanıp üretildiğini anlattı.

Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümlerin konfigürasyona dahil edildiği bilgisini veren Demir, “Proje kapsamında yürütülecek çalıştırma ve yeni yerli Çözümlerin başlatılmasıyla milli gemilerde yer alan sistem ve alt sistemdeki yerlilik oranı daha da artacak.” diye konuştu.


AAA

Meteksan Afiş &nbsp Tualcom Afişi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *